גודל טקסט : א+ א-
מפת האתר

מפת האתר

דף הבית

אודות

       אודות

              סניפי החברה
              רשימת מחלקות

       אמנת שירות

       רשימות

       נגישות

שירות לקוחות

כניסת סוכנים

ענפי ביטוח

       ביטוח רכב

       ביטוח דירה

       ביטוח נסיעות לחו"ל

       ביטוח כלי שייט

       ביטוח בריאות

בירור סטאטוס תביעה, מקיף וצדי ג'

טופס אישור העדר תביעות

מוסכי הסדר

פוליסות וטפסים

       פוליסות וטפסים

       ארכיון פוליסות

       עובדי מדינה 2016

פרסומי דוחות ונתונים

       דוחות כספיים

       תמצית דוחות כספיים בעיתונות

       מרכיבי התשואה בנוסטרו

       היערכות הגוף המוסדי לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים

       פרוט תגמולי ביטוח בתוכניות בריאות שלא בערך נקוב

      איסוף מידע סטטיסטי

       רשימת המחלות הקשות ומועד עדכון הגדרת המחלות

תביעות

       תביעה

              הנחיות לתביעה
              כיצד לפעול במקרה של תאונה
              כיצד לפעול במקרה של גניבה
              הגשת תביעה- הגנה כפולה
              הגשת תביעה בריאות

       הליך יישוב תביעות

              מערכת הכללים לבירור וליישוב תביעות
              הנחיות להגשת תביעה
              הנחיות לתובע תביעת רכב
              הנחיות לתובע תאונות דרכים
              הנחיות לתובע תביעת חו"ל
              הנחיות לתובע תביעת דירות
              הנחיות לתובע תביעות בריאות
              הנחיות לתובע תביעת ביטוח תאונות אישיות
              לוח זמנים לטיפול בתביעה
              כיצד לפעול בתביעה משפטית נגדך

        תגמולי ניתוחים

המלצות

שאלות ותשובות

תנאי שימוש